Repartizarea diferențelor de consum la apa în condominii

Conform legii, SPLTAC-Gheorgheni calculează consumul bazat pe valorile contorului de branșament și repartizează cantitatea măsurată locuitorilor din bloc sau scară în funcție de cantitatea de apă raportată, la care adaugă diferența repartizată pe număr de persoane. În cele mai multe cazuri, cantitatea raportată de consumatori este mai mică decât cantitatea de apă utilizată, măsurată de contorul principal de apă.

 

Problema diferențelor înregistrate între volumul de apă rezultat în urma citirii contorului de branșament și cel obținut prin însumarea consumurilor declarate de consumatorii racordați are diferite cauze, dintre care menționăm corectitudinea citirii contorului de branșament și a contoarelor individuale ale consumatorilor, nedeclararea întregului consum înregistrat de aparatele de măsură, neverificarea la termen a acestora, existența unor consumuri necontorizate, decalajul între data citirii contorului de branșament și datele de citire a contoarelor individuale, clasele diferite de precizie ale contoarelor de branșament și cele ale consumatorilor. Contorul principal este mult mai sensibil și mai precis decât contoarele secundare. De îndată ce se deschide un robinet, contorul principal măsoară imediat, în timp ce contorul secundar reacționează câteva secunde mai târziu.
Contoarele de branşament au clasa de precizie C - cea mai înaltă - iar cele de apartament sunt, de regulă, de clasă A (cea mai proastă) sau maxim B. Contorul de clasă A este conceput şi garantat de către constructor pentru a „porni” înregistrarea corectă de la 60 l/oră, cel de clasă B de la 30 l/oră, iar cel de clasă C de 15 l/oră (dacă sunt montate corect). De aici rezultă o serie de concluzii: - că orice consum dintr-un apartament care este mai mic de 30 l/oră sau 60 l/oră, nu este înregistrat corect de contorul interior dar este înregistrat corect de contorul de branşament. De exemplu, un vas WC ne-etanş care pierde un firicel de apă cu grosimea de doar 1,5 mm, se traduce printr-un debit de cca. 18 l/oră care nu va fi înregistrat de contorul de apartament (18 l/oră este mai mic decât 60 sau 30 l/oră) dar va fi înregistrat de contorul de branşament care începe să înregistreze la 15 l/oră; - că, de exemplu, practicile incorecte ale unor cetăţeni (despre care noi aflăm de la administratorii de bloc) de a stoca apa in vană cu regim de funcţionare a robinetelor sub limita debitului de pornire al contorului de apartament (se umple vana cu un firicel de apă) fac ca aceste consumuri să nu fie sesizate de contorul de apartament, dar vor fi înregistrate de contorul de branşament. - că, de exemplu, dacă patru apartamente dintr-un bloc au concomitent un consum cu un debit de 10 l/oră, aceste consumuri nu vor fi contorizate (corect) de apometrele de apartament (10 l/oră este mai mic decât debitul de pornire al contorului de apartament de clasa A sau B cu 60 sau 30 l/oră) dar vor fi contorizate de cel de branşament: 4x10 l/ora = 40 l/ora care este mai mare decât debitul de pornire de 15 l/oră al contorului de clasa C. 
Fabricanţii contoarelor garantează clasa de precizie cu condiţia respectării poziţiei de montaj indicate. Pentru ca un contor să funcţioneze în clasa de precizie indicată, el trebuie montat perfect orizontal, cu cadranul (sticla) în sus. Orice alterare a pozitiei de montaj duce la decăderea clasei de precizie: dacă un contor de apartament de clasa de precizie B este montat înclinat sau vertical (uneori chiar o diferenţă de 10 grade este suficientă), el va "cădea" în clasa de precizie A - cea mai proastă - deci el nu va înregistra la un debit de pornire de 30 l/ oră ci de la 60 l/oră. În acest caz, diferenţa de clasă de precizie faţă de contorul de branşament (clasa C - 15 l/oră) creşte foarte mult. 
Din cauze obiective sau subiective, peste 90% din contoarele de apartament sunt montate incorect (deci nu în poziţie orizontală, cu cadranul în sus). 
În multe condominii (blocuri), contoarele de apartament nu sunt toate de acelaşi tip şi aceiaşi clasă de precizie (între ele) şi nu sunt de acelaşi tip şi clasă de precizie cu contorul de bransament care este de clasa de precizie C, montat conform normelor tehnice.

 

Un alt motiv pentru această diferență este faptul că majoritatea consumatorilor au tendința de a rotunji cifrele roșii de pe contorul de apă. Prin urmare, va exista întotdeauna o diferență între citirea contorului principal de apă și citirea contorului secundar, chiar dacă acestea sunt efectuate în același timp, deoarece contorul principal măsoară cu exactitate consumul real.

 

Dorim să îi informăm pe clienții noștri că diferența repartizată și facturată nu înseamnă cantitatea de apă pierdută atunci când se sparge o țeavă în spațiul public (deoarece aceasta este suportată de furnizorului de servicii), ci de diferența care care se acumulează ca urmare a necitirii contorului de apă, a citirii incorecte și a claselor diferite de precizie a contoarelor de apă.